EU varnar för ökad smittspridning

25 september 2020

EU-kommissionen varnade på torsdagen för det ökande antalet fall av covid-19 i Europa, uppger Ekot. I två nya rapporter konstaterar det Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, att mindre än 15 procent av Europas befolkning är immun mot viruset och risken för fortsatt spridning är hög. Mest sker det i åldrarna 15-49 år. Och ECDC klassar flera länder som högriskområden, bland dem Spanien, Kroatien och Tjeckien.