EU viktigare för Sveriges utrikeshandel

14 december 2016

Enligt en rapport från handelsmyndigheten Kommerskollegium ökade Sveriges handel med EU under årets tre första kvartal samtidigt som den minskade med resten av världen. Parallellt har Sveriges export till Storbritannien under perioden ”minskat kraftigt”. Det är enligt Kommerskollegium dock för tidigt att säga om minskningen beror på brexit eftersom nedgången inleddes redan innan den brittiska EU-folkomröstningen.