EU vill förbjuda ”orättvisa” handelsmetoder

12 april 2018
Uppdaterad: 13 april 2018

Med ett förslag på torsdagen vill EU-kommissionen förbjuda ”illojala handelsmetoder” där större företag inte följer det man kallar god affärssed och ensidigt påtvingar andra företag ofördelaktiga villkor. Livsmedelssektorn ska vara särskilt utsatt och kommissionen vill där få en rättvisare behandling. De illojala handelsmetoder som förbjuds är sena betalningar för färskvaror, avbeställningar i sista minuten, ensidiga eller retroaktiva ändringar i avtalen och krav på att leverantören ska betala för svinn.