Annons

EU vill minska cancerrisken på jobbet

5 april 2018
Uppdaterad: 11 januari 2021

EU-kommissionen föreslog på torsdagen att ytterligare fem kemikalier tillfogas listan över cancerframkallande ämnen på arbetsplatser runt om i medlemsländerna. Listan består i dag av 21 ämnen. De fem nya som föreslås att skrivas in är: kadmium, beryllium, arseniksyra, formaldehyd och 4,4'-metylenbis(2-kloranilin). Listan sätter gränsvärden för hur mycket de cancerframkallande kemikalierna som får finnas i luften på en arbetsplats.