EU vill skärpa kampen mot penningtvätt

22 juli 2021

EU-kommissionen vill stärka arbetet för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering, skriver DN. Bland annat föreslås att en ny EU-myndighet inrättas.