EU-visum används för att söka asyl i Sverige

6 november 2019
Uppdaterad: 6 november 2019

Enligt Migrationsverket är drygt 20 procent av de asylsökande i Sverige så kallade viseringsavhopp. Det betyder att personerna har skaffat sig ett arbetsvisum men att de i stället för arbeta söker asyl, rapporterar SvD.