Euroländer drar upp svensk export

21 oktober 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Tillväxten på den för Sverige mycket viktiga Europamarknaden förbättras stadigt och är en viktig orsak till ökad svensk export. Det visar fackförbundet Unionens nya konjunkturprognos för 2016. Läs mer