Annons

Euroländer vill ha undantag för flyktingkostnader

23 oktober 2015
Österrike, Finland och Italien vill att EU-kommissionen ska bortse från de extra utgifterna som flyktingkrisen har medfört när den granskar om euroländerna följer unionens budgetregler.