Europa enda världsdelen med stigande dödstal

18 november 2021

Europa är den enda delen av världen som rapporterat en ökning av coronarelaterade dödsfall, enligt Världshälsoorganisationen (WHO), skriver TT/SvD. Under förra veckan steg antalet coronarelaterade dödsfall i Europa med 5 procent, samtidigt som dödsfallen i övriga delar av världen låg på en stabil nivå eller minskade.