Annons

Europafacket föreslår handlingsplaner för minskade löneskillnader

9 november 2020

I väntan på ett försenat kommissionsförslag om ökad lönetransparens för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor i EU föreslår Europafacket att arbetsgivaren ska lämna ut information om lönenivåer och att lönegranskningar genomförs minst vartannat år i företag med minst tio anställda. Facket vill också ha årliga handlingsplaner för att åtgärda gapet på arbetsplatser där det finns en löneskillnad mellan könen, uppger fackliga Brysselkontoret och Agence Europe. Europafacket är en paraplyorganisation på EU-nivå som företräder europeiska fack.