Europafacket kräver mer av regeringarna

29 oktober 2015

De fackliga ledarna i Europa är eniga i sin kritik mot EU:s hante­ring av flyktingkrisen och fördömer användningen av stängsel och barriärer och kräver att Dublinförordningen omarbetas.

Läs mer

HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER