Europarådet: Ett katastrofalt år för mänskliga rättigheter

22 april 2021

2020 har varit ett katastrofalt år för mänskliga rättigheter i Europa. Så inleder Dunja Mijatović, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, sin årsrapport för 2020. Hon skriver att coronapandemin påskyndat erosionen av den demokratiska strukturen i vårt samhälle där normerna för mänskliga rättigheter redan underminerats i flera år. Som exempel nämner Dunja Mijatović attacker mot rättsstatsprincipen i många av Europarådets medlemsstater men också en ökad ojämlikhet för äldre, kvinnor, HBTI-personer och etniska minoriteter.