Européer till britter: Stanna i EU

5 september 2017

I fem länder – Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Finland – vill fler att Storbritannien ska vara kvar i EU än lämna. I övriga två länder i sonderingen, Storbritannien och Frankrike, förespråkar fler motsatsen – att britterna bör lämna EU. I Storbritannien vill 47 procent att landet lämnar medan 43 procent vill stanna kvar i EU och 10 procent vet ej.