Europeiska revisionsrätten: Flyktingprojekt missade mål

13 november 2018

Den europeiska revisionsrätten har i en rapport granskat resultaten av den första delbetalningen på tre miljarder euro som EU gjort till Turkiets flyktingmottagning. Rapporten slår fast att hälften av alla de humanitära projekten som pågår inte har nått de mål man satt upp och att nio av tio projekt måste förlängas. Det positiva var dock att pengarna har gått till värdefull hjälp för flyktingar, då främst genom kontantstöd direkt till individerna.