Europeiska storbanker beskattar fortfarande mycket av vinsterna i skatteparadis

7 september 2021

Europas 36 största banker beskattar fortfarande stora delar av sina vinster i skatteparadis. Det visar en undersökning från EU Tax Observatory, rapporterar Reuters/Realtid. Baserat på bankernas redovisningar framgår det att 20 miljarder euro, motsvarande 14 procent av deras totala vinster, beskattas i skatteparadis. Detta upplägg genererar en vinst på 238 000 euro per anställd jämfört med 65 000 euro per anställd vid betald skatt i icke-skatteparadis.