EU:s arbetsmarknadskommissionär prioriterar Danmark och Sverige

5 december 2019
Uppdaterad: 5 december 2019

EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit upprepade på torsdagen under en debatt i Regionkommittén sitt tidigare löfte om att skydda den nordiska arbetmarknadsmodellen i samband med att kommissionen senare väntas lägga fram ett förslag om europeisk minimilön.

– Min första resa går till Danmark och Sverige. Jag stödjer först och främst kollektivförhandlingar. Där kollektiva förhandlingar fungerar bra och täcker praktiskt taget alla, eller en stor majoritet av löntagarna, kommer vi inte att förstöra, försvaga eller förändra det. Systemet som finns i vissa länder, främst i de nordiska länderna, kommer att tryggas helt och fullt, sade Nicolas Schmit.