EU:s insats på Medelhavet fortsatt viktig

31 augusti 2018

Italiens förslag att låta fartyg som ingår i EU-insatsen Sophia på Medelhavet rotera mellan hamnar i olika EU-länder granskas nu av EU. Unionens utrikeschef Federica Mogherini sade efter ett utrikesministermöte igår att man är överens om att Sophia-insatsen, som stoppar människosmugglare och räddar flyktingar i sjönöd, är viktig och att en lösning på migrationsfrågan ska tas fram. Italien har tidigare hotat blockera fartygen i Sophia-insatsen.