EU:s konjunkturbarometer stiger mot förväntan

30 augusti 2019

EU:s konjunkturbarometer visar att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 103,1 i augusti, jämfört med 102,7 föregående månad. EU-kommissionen noterar att den svaga uppgången i sentimentet totalt beror på en markerad förbättring för industrin och detaljhandeln, medan förtroendet i tjänste- och byggsektorn, och i viss mån hushållssektorn, dämpades, skriver Direkt/Di