EU:s krispaket lyfter italienska statspapper

17 september 2020

Italienska statsobligationer skrämmer inte längre bort investerare. Europeiska krisåtgärder inger förtroende trots oviss framtid, skriver Di.