EU:s ministerråd: Bekämpa antisemitismen

3 december 2020

I en deklaration på onsdagen från EU:s ministerråd, som samlar medlemsländernas regeringar, slås det fast att antisemitism är ett angrepp på europeiska värden. “Varje form av antisemitism, intolerans eller rasistiskt hat är oförenligt med Europeiska unionens och dess medlemsstaters värderingar och mål och måste åtgärdas genom beslutsamma åtgärder på europeisk och nationell nivå”, menar rådet. Uttalandet slår bland annat fast att judendomen och det judiska livet har bidragit avsevärt till att forma den europeiska identiteten och berika Europas kulturella, intellektuella och religiösa arv. Antisemitism betyder, enligt SKMA, fördomar och fientlighet mot judar för att de är judar.