Annons

EU:s nya jordbrukspolitik försenas

18 november 2019
Uppdaterad: 18 november 2019

Medlemsländerna och EU-parlamentet kommer inte i tid att hinna enas om det nya regelverket för unionens jordbrukspolitik, som ska börja gälla 2021. EU-ländernas jordbruksministrar ska därför i dag måndag diskutera EU-kommissionens förslag om övergångsregler under ett möte i Bryssel.

– I dag kommer vi att hantera övergångslösningar så att man får en rimlig situation medan man väntar på det nya, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) på väg in på mötet.

Övergångslösningarna gäller för ett år men Nilsson utesluter inte att det kan behövas ytterligare tid innan det nya regelverket kommer på plats

– Det finns ingenting som säger att det inte blir längre, sade Jennie Nilsson.