EU:s revisorer: Olaf måste få mer makt

10 januari 2019

EU:s antibedrägeribyrå Olaf måste få stärkta befogenheter när det gäller att utreda korruption och bedrägerier som rör EU-pengar. Det anser EU:s revisionsrätt i en granskningsrapport i dag. Av 541 rekommendationer angående brottsmisstankar som Olaf skickade ut till medlemsstaterna 2009-2016 har de tagit beslut i 308 ärenden, varav 137 lett till åtal. Färre än hälften har alltså medfört att misstänkta bedragare åtalats. Antal fällande domar är okänt, enligt rapporten.