EU:s skräpexport ökar kraftigt – Turkiet tar mest

16 april 2020

Mellan 2004 och 2019 ökande EU-ländernas export av avfall till länder utanför unionen med 66 procent, enligt Eurostat. Av de 31 miljoner ton exporterade avfallet under 2019 gick en tredjedel till Turkiet. Därefter Indien med knappt tre miljoner ton. Hälften av EU-ländernas avfallsexport utgörs av olika typer av järnskrot.