EU:s Turkietpengar fördelas

17 februari 2016

EU har lovat Turkiet motsvarande 28 miljarder kronor för att se till att flyktingar i landet inte tar sig vidare till EU-länderna. I dag träffas för första gången den styrgrupp med representanter från alla medlemsländer för att se över hur pengarna ska användas. ■