Få länder lever upp till biståndsmål

17 augusti 2017

Sverige är ett av fem länder som lever upp till målet att ge minst 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI) som bistånd till fattiga länder utanför EU. Målet som sattes av EU-länderna 2005 och skulle uppnås redan 2015 vilket misslyckades. Förra årets bistånd landade på i genomsnitt 0,51 procent av EU-ländernas BNI vilket inte bara var den högsta nivån ett enskilt år utan också befäste positionen för EU som världens största biståndsgivare, rapporterar Eurostat. Luxemburg, Danmark, Tyskland och Storbritannien klarade också biståndsmålet 2016.