Svenska fack: EU-budget behöver inte minskas

12 september 2017
Uppdaterad: 13 september 2017

De svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco kan komma att säga ja till högre EU-avgifter då Storbritannien lämnar unionen. I ett gemensamt framtidsprogram för EU skriver de tre: "Vi anser att EU:s budget inte med nödvändighet måste krympa framöver." De menar också "att ett svenskt ställningstagande inte i första hand bör baseras på Sveriges nettobidrag till EU-budgeten eller bibehållna avgiftsrabatter" för den svenska EU-avgiften.