Annons

Falska nyheter uppmärksammas

12 mars 2018

En expertgrupp tillsatt på uppdrag av EU-kommissionen har tagit fram en rad rekommendationer för att hantera fake news – falska nyheter med syfte att missleda läsare. Gruppen föreslår i sin rapport bland annat bättre mediekunskap för unga, mer stöd till kvalitetsjournalistik och att sociala medier bör redovisa hur de visar nyheter i sina flöden. Ingen skarp EU-lagstiftning väntas dock på området.