Farliga produkter ska kontrolleras bättre

19 december 2017

EU-kommissionen presenterade på tisdagen ett förslag om att stärka tillsynsmyndigheternas kontroller av farliga varor på den inre marknaden. I dag följer inte 32 procent av leksaker, 58 procent av elektronik och 47 procent av byggprodukter inte kraven på säkerhet eller konsumentinformation i EU:s lagstiftning

– Konsumenterna måste kunna lita på att de produkter de använder håller samma kvalitet var de än kommer ifrån, sade EU:s inremarknadskommissionär Elżbieta Bieńkowska i ett uttalande.