Färre unga arbetslösa i Sverige – bättre än EU-snittet

11 juli 2018

Arbetslösheten bland unga minskar snabbare i Sverige än i EU totalt. Efter att ha legat över medel lade Sverige in en högre växel och landade under maj klart under EU-snittet, skriver TT/DN.