Fem procent inflation

7 januari 2022

Den årliga inflationen, prishöjningar, antas för december 2021 landa på fem procent för euroländerna. Den största enskilda faktorn var det höjda priset på energi, rapporter Eurostat. I december 2020 fanns ingen inflation utan priserna minskade med 0,3 procent beroende på fallande energipriser.