Annons

Relativ stor befolkningsökning i Sverige

6 februari 2020
Uppdaterad: 6 februari 2020

Sveriges befolkning ökade mellan 2018 och 2019 med 110 000 invånare, motsvarande drygt en procent. Det var den femte största befolkningsökningen i EU sett till det totala antalet invånare under perioden. Den genomsnittliga befolkningstillväxten i medlemsländerna var 0,16 procent. I tio av de 27 EU-länderna minskade befolkningen. Det visar en ny sammanställning från Eurostat.