Finländare får eurotoppjobb

18 februari 2020

Euroländernas finansministrar i eurogruppen utsåg på måndagen finländaren Tuomas Saarenheimo, tidigare understatssekreterare vid finska finansdepartementet, till ordförande i den viktiga arbetsgrupp som förbereder eurogruppens möten.