Annons

Finländare nöjdast i EU

7 november 2019

Invånarna i Finland angav den högsta medelpoängen på den tiogradiga skalan när de tillfrågades om hur nöjda de är med sina liv. Det gör dem till de nöjdaste invånarna i EU, enligt Eurostat. Svenskarna är tillsammans med danskar och polacker tredje nöjdast. Mest missnöjda är bulgarerna.