Finländska ekonomiexperter: Ge Euroområdet gemensam finanspolitik

15 november 2019

Majoriteten av de finländska ekonomiexperter som Yle har talat med anser att euroländerna borde ha en gemensam penningkista, vid sidan av medlemsländernas egna. Det här skulle ge euroområdet bättre förutsättningar att hantera ekonomiska kriser, rapporterar Yle.