Fler än 130 000 asylsökande försvunna

26 februari 2016

Runt 13 procent av de drygt en miljon personer som registrerats som asylsökande i Tyskland har inte återrapporterat sin närvaro till myndigheterna. De antas antingen ha gått under jorden eller tagit sig till ett annat land.

Läs mer