Fler åtgärder krävs för renare svensk luft

14 december 2016

Senast 2018 ska Sverige ha infört nya strängare EU-regler för att minska dödliga luftföroreningar. Reglerna omfattar utsläpp i utomhusluft av: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar utom metan, ammoniak och små partiklar. För att klara minskning av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen måste Sverige först införa flera nya åtgärder uppgav regeringen på onsdagen.


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER