Fler åtgärder krävs för renare svensk luft

14 december 2016

Senast 2018 ska Sverige ha infört nya strängare EU-regler för att minska dödliga luftföroreningar. Reglerna omfattar utsläpp i utomhusluft av: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar utom metan, ammoniak och små partiklar. För att klara minskning av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen måste Sverige först införa flera nya åtgärder uppgav regeringen på onsdagen.