Fler svenskar gillar EU

23 maj 2018

Svenskarnas stöd för EU ökar och 68 procent av svenskarna tycker att det är bra att Sverige är med i unionen enligt en opinionsmätning, rapporterar SVT.

Även i EU som helhet ökar stödet för unionen, i genomsnitt 60 procent av de tillfrågade tycker att EU-medlemskapet är bra. Starkast stöd för EU finns i Luxemburg, Irland och Tyskland medan stödet är lägst i Tjeckien, Kroatien och Italien.