FN-rapport: Drastiska åtgärder krävs för att rädda klimatet

8 oktober 2018

FN:s klimatpanel IPCC varnade på måndagen för att världen måste minska utsläppen av koldioxid med minst 45 procent innan 2030 för att den globala uppvärmningen inte ska öka mer än 1,5 grader. I morgon tisdag träffas EU-ländernas miljöministrar för att enas om EU:s position inför de internationella klimatförhandlingarna i Polen senare i år.