Fördjupat eurosamarbete oroar EU:s revisorer

16 november 2017

Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s räkenskaper ser med oro på diskussionerna om hur eurosamarbetet ska fördjupas eftersom den saknar mandat att granska de enheter som kan få mer makt framöver. Det gäller bland annat krisfonden ESM som kan göras om till en europeisk valutafond i syfte att ge stöd till euroländer i trångmål.

– Det finns en stor oro över att nya arrangemang inte har tillräcklig transparens och att de inte blir fullt reviderade av en extern part, sade revisionsrättens spanska ledamot Baudilio Tomé Muguruza på en presskonferens i Bryssel på torsdagen.