Förlängd pappaledighet fick stöd i EU-utskott

12 juli 2018

EU-parlamentets sociala utskott röstade på onsdagen för ett förslag om minimiregler för föräldraledighet i EU-länderna. Parlamentarikerna vill bland annat att mammor och pappor ska få minst fyra månader ledighet som inte kan överföras till den andra partnern i samband med barnafödsel. De villl även införa minst fem dagar per år då löntagare kan ta hand om sjuka eller gamla släktingar. Man föreslås ersättas med minst 78 procent av sin bruttolön under sådana ledigheter.