Förorenande länder lovar bättring

12 februari 2018

I slutet av januari gav EU-kommissionen nio medlemsländer som överskrider EU:s godkända nivå av luftföroreningar till i fredags på sig att lämna besked om hur de ska åtgärda problemet annars skulle de riskera böter. EU-kommissionen meddelade på måndagen att alla länder har hörsammat kravet och att svaren nu ska analyseras innan man i mitten av mars meddelar hur man går vidare med frågan.