Försenat Sverige fortsätter strida om vapendirektiv

27 januari 2021
Uppdaterad: 27 januari 2021

Trots att EU:s skärpta vapendirektiv, vars syfte är att minska möjligheten för kriminella att få tillgång till vapendelar, skulle vara nationellt antagen senast 2018 fortsätter svenska politiker att strida om hur direktivet ska införas i Sverige, rapporterar TT. Den samlade oppositionen från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna utom LIberalerna vill att direktivet genomförs på lägsta nivå med minsta möjliga verkan för att underlätta för jägare och sportskyttar, något regeringen motsätter sig. Om konflikten inte löses riskerar Sverige en process i EU-domstolen och böter för att inte ha genomfört det direktiv man tidigare godkänt på EU-nivå.