Förslag: Även mindre företag måste rapportera löneskillnader

10 september 2021
Uppdaterad: 10 september 2021

I ett första förslag i Europaparlamentets utskottsarbete kring frågan om vilka företag som skulle vara skyldiga att offentliggöra löneskillnader föreslås att gränsen, i EU-kommissionens förslag, på minst 250 anställda sänks till minst tio anställda. Orsaken som anges är att det skulle gynna kvinnor eftersom de i större grad jobbar i små och medelstora företag, rapporterar fackliga Brysselkontorets nyhetsbrev.