Annons

Förslag om minimilön åter i oktober

20 oktober 2020

Ursprungligen skulle EU-kommissionen lägga fram ett förslag om en europeisk minimilön den 28 oktober. Beslutet sköts sedan upp till den 15 december. I den senaste indikativa planeringsplanen för EU-kommissionen har datumet flyttats för beslut om minimilönen flyttats tillbaka till den 28 oktober, onsdag i nästa vecka.