Första förslaget för lättare finansiering för företag

30 november 2015
EU-kommissionen presenterade på torsdagen det första skarpa förslaget inom den så kallade kapitalmarknadsunionen. Förslaget går ut på förenkla processen för företag att få finansiering vid emissioner av akter eller obligationer, så kallade prospektregler. ■