Fortsatt deflation i eurozonen

1 april 2016
Under mars låg inflationen i euroländerna i genomsnitt -0,1 procent. Det är något högre jämfört med februari då inflationen låg på -0,2 procent.Läs mer