Fortsatt färre asylansökningar i EU än innan corona

24 september 2021

Under andra kvartalet i år ansökte drygt 100 000 personer om asyl för första gången i något av EU-länderna, visar statistik från Eurostat. Det är en fördubbling jämfört med samma period under coronavåren 2020. Men jämfört med andra kvartalet 2019 är det en minskning med en dryg fjärdedel. De flesta nya asylansökningar under årets andra kvartal kom från personer från Syrien, Afghanistan och Pakistan.