Fortsatt ökad och hög inflation i EU

17 november 2021

I oktober ökade årstakten på inflationen, prisstegringar, till 4,4 procent upp från 3,4 procent i september. I Sverige, som tillhör EU-länderna med relativt låg inflation, ökade årsinflationen från 3,0 i september till 3,3 procent i oktober. Stigande energipriser var den största enskild förklaringsfaktor till den ökade inflationen, uppger Eurostat på onsdagen.