Annons

Fortsatt uppåt för svensk utrikeshandel

16 december 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Sveriges utrikeshandel fortsatte att visa en stark ökning de tre första kvartalen 2015, men ökningstakten avtog under tredje kvartalet. Det visar statliga Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel. – Det ser fortsatt relativt ljust ut för svensk utrikeshandel, säger rapportansvarig Petter Stålenheim. ■