Fortsatta skillnader i det återförenade Tyskland

13 juli 2021

Drygt 30 år efter den tyska återföreningen är ekonomiska skillnader mellan den östra och västra delen av landet fortfarande tydliga och jämnas bara långsamt ut, visar den årliga rapporten om Tysklands enhet som presenterades i veckan, uppger Ekot. I östra Tyskland är BNP knappt 80 procent av nivån i västra Tyskland. Löner, pensioner och privata förmögenheter är mindre i öst och arbetslösheten något högre.